Advokatfirmaet Hergot AS

Advokattjenester for næring og private

Fagområder:

Foruten familieretten kan de ofte være slik at både næringsdrivende og private har behov for bistand innenfor de samme rettsområder enten for å avklare om et forhold kan løses i minnelighet eller om det ikke er noe alternativ enn rettslig løsning. Det innebærer at den bistand selskapet kan yte til næringsdrivende og privatpersoner, berører samme tematikk på flere rettsområder.   

Den rimeligste løsningen er som oftest at potensielle problemstillinger avklares så tidlig som mulig for å  minimere kostnadene og potensielt en unødvendig kostnadskrevende prosess.  


Bistand til næringsdrivende.

Kontraktsrett/ erstatningsrett:

Dette gjelder utarbeidelse av og krav etter avtaler mellom private og næringsdrivende, mellom to eller flere næringsdrivende, samt mellom offentlige og næringsdrivende/private aktører og parter.

Fast eiendoms rettsforhold som:

Plan og bygningsrett, grunnerverv og ekspropriasjon, deling av eiendom, ulike sakstyper ovenfor  jordskifteretten som f.eks. grensegang, avklaring av servitutter som bl.a. fallretter, beiterettigheter og veirett. Jeg arbeider også med  sakstyper innenfor   avhendingsloven og bustadsoppføringsloven.

Selskapsrett:

Det ytes også bistand til selskaper og privatpersoner innenfor selskapsrett, både etter aksjeloven og selskapsloven.


Bistand til privatpersoner

Fast eiendoms rettsforhold som:

Plan og bygningsrett,  grunnerverv og ekspropriasjon, deling av eiendom, odelsrett, ulike sakstyper ovenfor  jordskifteretten som f.eks. grensegang, avklaring av servitutter som bl.a. fallretter, beiterettigheter og veirett. Jeg arbeider også med  sakstyper innenfor   avhendingsloven og bustadsoppføringsloven.

Kontraktsrett/ erstatningsrett:
Dette gjelder utarbeidelse av og krav etter avtaler mellom private og næringsdrivende, mellom to eller flere næringsdrivende, samt mellom offentlige og næringsdrivende/private aktører og parter.

Familierett:
Selskapet bistår innenfor  flere områder. Det gjelder bl.a.  barnefordelingssaker, ektefelleskifte og ektepakter. For samboere utarbeidelse av samboeravtaler mm. Uavhengig av sivil status ytes det bistand med arveplanlegging og utarbeidelse av testamente, samt bistand i arvesaker hvor det er ønskelig med rettledning, men ikke offentlig skifte.

Strafferett:
Alle sakstyper både som forsvarer og som bistandsadvokat.

Kontakt meg:

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet: